Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres) worden bij het maken van een reservatie opgenomen in een klantenbestand.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u te communiceren omtrent gemaakte reservaties en/of annulaties en om updates te geven over uw katje(s) en bij eventuele dringende problemen.

In geen geval worden uw gegevens gedeeld met derden.

Deze gegevens worden maximum 3 jaar bewaard voor een eventuele volgende reservatie.

U heeft ten allen tijde het recht om deze in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.